Tin tức và sự kiện

Đại hội chi bộ phòng Thanh tra, nhiệm kỳ 2020-2022

Đại hội chi bộ phòng Thanh tra, nhiệm kỳ 2020-2022

TS.NGUYỄN CHÍ BÍNH, TRƯỞNG PHÒNG THANH TRA - PHÁP CHẾ, VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI, BÀN VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA, KIỂM TRA TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra ở các cơ sở giáo dục đại học là hoạt động thanh tra nội bộ, giúp phát hiện những sơ hở trong cơ chế quản lý, phát hiện những sai phạm và các hành vi vi phạm pháp luật...