Hội nghị tổng kết 6 năm thi hành Luật thanh tra

Ngày 11/8/2017, Viện Đại học Mở Hà Nội đã cử 2 viên chức Phòng Thanh tra - Pháp chế tham dự Hội nghị tổng kết 6 năm thi hành Luật thanh tra, do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Hội nghị đã nghe Báo cáo Tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra và một số tham luận của một số cơ sở giáo dục Đại học về Thực tiễn hoạt động thanh tra; Một số vấn đề chung về Luật thanh tra và một số văn bản tham khảo có giá trị.

Tại Hội nghị này, Viện Đại học Mở Hà Nội rất vinh dự là một trong những đơn vị được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thi hành Luật Thanh tra giai đoạn 2011-2017.

Dưới đây là hình ảnh Bà Khổng Thị Uyên-Trưởng Phòng Thanh tra-Pháp chế nhận Bằng khen của Bộ trưởng:

Bà Khổng Thị Uyên-Trưởng Phòng Thanh tra-Pháp chế nhận Bằng khen của Bộ trưởng