Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cho cán bộ, viên chức làm công tác thanh tra nội bộ và cộng tác viên thanh tra trong cơ sở giáo dục Đại học năm 2017

Được sự quan tâm của Lãnh đạo Viện Đại học Mở Nội, 7 viên chức gồm thanh tra chuyên trách và cộng tác viên thanh tra đã tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cho cán bộ, viên chức làm công tác thanh tra nội bộ và cộng tác viên thanh tra trong Cơ sở giáo dục Đại học năm 2017 cùng với 117 học viên đến từ 55 trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc, thời gian học từ ngày 06/9/2017 đến hết ngày 12/9/2017.

Với một tuần học tập và nghiên cứu, được sự hướng dẫn tận tình, trách nhiệm của giảng viên, các thành viên tham gia lớp học đã đảm bảo về thời gian quy định; tích cực tham gia trao đổi, chia sẻ kiến thức với các đồng nghiệp trong các giờ thảo luận, giải quyết tình huống; cập nhật từ các văn bản pháp luật, văn bản nghiệp vụ thanh tra nói chung, thanh tra giáo dục nói riêng; phương pháp tiến hành một cuộc thanh tra; thực hiện quyền trong hoạt động thanh tra, chứng cứ trong hoạt động thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo; nghiệp vụ giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân… đó là những kiến thức quý giá, hữu ích để tác nghiệp trong công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ trong các Cơ sở giáo dục Đại học. Kết thúc khóa học, các học viên đều đạt yêu cầu và đã được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi Lễ bế mạc khóa học: