Công tác thanh tra thi tốt nghiệp Đại học hệ đào tạo Từ xa đợt 1 năm 2016

Ngày 08/3/2016, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội ký ban hành Quyết định số 60/QĐ-ĐHM về việc Thanh tra thi và chấm thi tốt nghiệp Đại học hệ đào tạo Từ xa đợt 1 năm 2016.

Ban thanh tra gồm 05 thành viên, do ông Nguyễn Chí Bính – Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế làm Trưởng ban. Ban thanh tra đã chứng kiến việc chọn đề thi, đồng hành cùng với 10 Ban coi thi và thanh tra việc làm phách, chấm thi tốt nghiệp Đại học hệ đào tạo Từ xa đợt 1 năm 2016; công tác thanh tra đã giúp các Ban coi thi, chấm thi chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các sai phạm, đồng thời giúp Viện trưởng thu thập thông tin chính xác, kịp thời để đề ra giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc, ứng phó với mọi tình huống bất thường xảy ra, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, ngiêm túc và đúng quy chế.