QUYẾT ĐỊNH SỐ 3468/QĐ-BGDĐT NGÀY 06 THÁNG 9 NĂM 2014 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU GIẢNG DẠY VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG DÙNG CHO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG KHÔNG CHUYÊN VỀ LUẬT.

Tải Quyết định số 3468/QĐ-BGDĐT và Tài liệu giảng dạy  tại đây