Kiểm tra công tác chấm thi và quản lý lưu trữ bài thi năm học 2019-2020

Kiểm tra công tác chấm thi và quản lý lưu trữ bài thi năm học 2019-2020

Thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra nội bộ năm học 2020-2021 của Trường Đại học Mở Hà Nội. Ngày 30/9/2020, Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 3638/QĐ-ĐHM ngày 07/9/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội có buổi làm việc trực tiếp với đại diện Phòng Khảo thí & QLCL tại phòng Truyền thống của Nhà trường.

 

Công bố Quyết định Đoàn Kiểm tra

 

                 Đại diện Đoàn Kiểm tra, bà Khổng Thị Uyên – Trưởng đoàn công bố Quyết định số 3638/QĐ-ĐHM ngày 07/9/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội về việc thành lập Đoàn Kiểm tra công tác chấm thi và quản lý lưu trữ bài thi năm học 2019-2020 và trao đổi một số nội dung: Công tác chuẩn bị trước đợt thi; công tác tổ chức, thực hiện xử lý phách bài thi; công tác chấm thi, lên điểm thi; công tác bàn giao kết quả thi, phúc khảo bài thi, quản lý lưu trữ; công tác tài chính cho hoạt động chấm thi; việc phối hợp thực hiện của các đơn vị liên quan...

                 Đại diện Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng báo cáo, trao đổi làm rõ thêm một số nội dung và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý công tác chấm thi và quản lý bài thi trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Việt Hùng – Phó Phòng KT&QLCL báo cáo nội dung kiểm tra

 

                Sau khi trao đổi các nội dung chính, Đoàn tiến hành kiểm tra trực tiếp hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra. Kết thúc buổi làm việc, Đoàn Kiểm tra và đại diện Phòng KT&QLCL thống nhất nội dung bằng biên bản làm việc.

                Một số hình ảnh buổi làm việc của Đoàn Thanh tra và Phòng KT&QLCL.