Thông tư 09/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Chi tiết về Quy chế trong file đính kèm.

https://drive.google.com/open?id=1-U2RE-5oGYj-aGUNYAw2S2M8aQOjLYTJ